Bill Brett's Boston Portraits capture a city's spirit